اسهال

علل اسهال و راهای درمان اسهال

علل اسهال و راهای درمان اسهال

ویروس ها-باکتری ها-مسمومیت غذایی-انگل ها-بیماریهای التهابی روده و حساسیت غذایی-از علل شایع اسهال میباشد.
عضویت خبرنامه